پس از ثبت نام مشاوران تحصیلی ونوس جهت مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی با شما تماس خواهند گرفت